Xe gom rác bằng tôn 500L

Thương hiệu :

Liên hệ

Xe gom rác bằng tôn. Dung tích: 500 lít

Tổng thể xe gom

- Kích thước tổng thể:     1320 x 1050 x 1030 mm

- Trọng lượng bản thân:                        60 kg

- Chiều cao nâng thùng (dùng càng gắp):  1025 mm

- Bánh chịu tải (02):                                     F560mm

- Bánh lái (01):                                      F250mm

- Vật liệu chế tạo khung:Thép ống f33.5, U80x40

Thùng chứa

- Kích thước thùng chứa:                                    1060/800 x 800 x 830 mm

- Biên dạng, tuyến hình thùng Côn và lượn cong phía đáy

- Thể tích thùng chứa:         500 Lít

- Vât liệu chế tạo:   Thép L45, tôn kẽm d1