Thùng nhựa rỗng, thung nhua rong Model: C2

Thương hiệu :

Liên hệ

 

Thùng nhựa rỗng, khay nhựa rỗng, thung nhua rong Model: C2

- Kích thước ngoài: 780 x 498 x 449 mm

 - Kích thước trong: 742 x 459 x 422 mm

(Note: Thùng nhựa C2 có 2 loại Có bánh xeKhông có bánh xe)

 - Màu sắc:

     + Xanh dương (blue), Đỏ (red) : Màu phổ dụng

     + Xanh lá cây (green), Vàng (yellow)