Thùng nhựa rỗng, thung nhua rong Model: C1

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng: C1
Kích thước ngoài: 610 x 420 x 390 mm

Kích thước trong: 580 x 388 x 382 mm

- Màu sắc:

     + Xanh dương (blue), Đỏ (red) : Màu phổ dụng

     + Xanh lá cây (green), Vàng (yellow