Thùng nhựa rỗng HS 022

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS 022

 Kích thước ngoài

850 x 630 x 525 mm   /    08 bánh xe

 Kích thước trong

 

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng