Thùng nhựa rỗng HS 010

Thương hiệu :

Liên hệ

Kích thước (External)
610 x 420 x 100 mm ± 10 mm

 - Màu sắc: Đỏ, dương, vàng, lá