Thùng nhựa rỗng HS 009

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng  HS 009

 Kích thước ngoài

610 x 420 x190 mm

 Kích thước trong

 

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng