Thùng nhựa rỗng HS 002

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS 002

 Kích thước ngoài

525 x 355 x 150 mm

 Kích thước trong

 

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng