Thùng nhựa gấp

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa gấp

 Kích thước ngoài

650 x 445 x 330 mm

 Kích thước trong

 

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng