Thùng nhựa đặc B7

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa đặc B7

 Kích thước ngoài

370 x 280 x 125 mm

 Kích thước trong

318 x 237 x 118 mm

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng