Thùng nhựa đặc B6

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa đặc B6

 Kích thước ngoài

438 x 293 x 252 mm

 Kích thước trong

382 x 260 x 242 mm

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng