Thùng nhựa đặc B5

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa đặc B5

 Kích thước ngoài

600 x 388 x 300 mm

 Kích thước trong

535 x 346 x 290 mm

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng