Thùng nhựa đặc B1

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa công nghiệp A7

 Kích thước ngoài

610 x 420 x 200 mm

 Kích thước trong

 

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng