Thùng nhựa đặc A2

Thương hiệu :

Liên hệ

Thùng nhựa công nghiệp 01

 Kích thước ngoài

610 x 380 x 204 mm

 Kích thước trong

 

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng