Pallet nhựa nhập khẩu KT: 1200x1200x140mm

Thương hiệu :

Liên hệ

pallet nhựa nhập khẩu, Pallet nhựa kích thước lớn, pallet nhựa khổ lớn, pallet nhựa tải trọng nặng, 

Kích thước : 1200 x 1200 x 140 mm

Tải trọng tĩnh :5000 kg

Tải trọng động : 1500 kg

Tải trọng đặt trên giá kệ : 1000 kg