Pallet nhựa nhập khẩu: 1350x1100x140mm

Thương hiệu :

Liên hệ

Pallet nhựa, Pallet nhua kích thước lớn, pallet nhựa nhập khẩu, pallet giá rẻ, pallet nhựa tải trọng nặng, pallet nhựa dùng với giá kệ

Kích thước : 1350 x 1100 x 140 mm 
Tải trọng tĩnh :    5000 kg 
Tải trọng động : 1500 kg 
Tải trọng đặt trên giá kệ : 1000 kg