Pallet nhựa mới, pallet nhựa Hàn Quốc GT4F 180x180x15

Thương hiệu :

Liên hệ

 

Kích thước : 181 x 181 x 15 cm 
Tải trọng tĩnh : 4000 kg 
Tải trọng động: 1500 kg 
 Trọng lượng Pallet:48 kg
Kích thước : 181 x 181 x 15 cm
Tải trọng tĩnh : 4000 kg
Tải trọng động: 1500 kg
Tải trọng đặt trên giá kệ :  
Trọng lượng Pallet:   48  kg