Pallet nhựa KT: 1000x900x140mm

Thương hiệu :

Liên hệ

Pallet nhựa đặc biệt, pallet nhua nhập khẩu

Kích thước : 1000 x 900 x 140 mm

Tải trọng tĩnh :    5000 kg

Tải trọng động : 1500 kg

Tải trọng đặt trên giá kệ : 1000 kg