Pallet nhựa kich thước đặc biệt NO.11

Thương hiệu :

Liên hệ

 

Kích thước : 1200 x 1100 x 140mm
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Tải trọng động: 1500 kg
Tải trọng đặt trên giá kệ : 1000 kg
Trọng lượng Pallet:   27.5  kg