pallet nhựa kích thước đặc biệt Hàn Quốc NO1.3

Thương hiệu :

Liên hệ

Pallet nhựa kích thước đặc biệt, pallet nhua nhap khau, pallet nhập khẩu giá rẻ, pallet nhựa mới kích thước đặc biệt

Kích thước : 1000 x 800 x 140 cm
Tải trọng tĩnh : 5000 kg
Tải trọng động: 1500 kg
Tải trọng đặt trên giá kệ : 1000 kg
Trọng lượng Pallet:   18  kg