Khay linh kiện A9

Thương hiệu :

Liên hệ

Khay Linh Kiện A9

 Kích thước ngoài

170 x 120 x 80 mm

 Kích thước trong

 

 Trọng lượng

 

 Nguyên liệu

 PP

 Màu sắc

 

Xanh dương

 

Xanh lá

 

Đỏ

 

Vàng