Bánh xe công nghiệp xoay, khóa PU phuy 100/130/150/200

Thương hiệu :

Liên hệ

Bánh xe công nghiệp xoay, có khóa chất liệu PU, lốp xe nâng, vỏ xe nâng hàng, lốp đặc xe nâng Michio, bánh xe nâng

Càng G xoay, có thắng, bánh xe PU lõi thép. Chân càng có ký hiệu chữ G. Sản phẩm G có các kích thước khác nhau: 100, 130, 150, 200 (mm). Chân càng làm bằng thép, được mạ NiKel, Crome.